Obowiązujące regulaminy w Domu Wczasowym Wenus

Regulamin rezerwacji

 1. Rezerwacje wstępne przyjmujemy telefonicznie, mailowo, oraz za pomocą formularza rezerwacyjnego.
 2. Warunkami ostatecznej rezerwacji są: potwierdzenie przez nas wolnego terminu, a przez Państwa wpłata zaliczki, na którą czekamy do 5 dni. Brak wpłaty zaliczki w wymaganym terminie, skutkuje anulowaniem rezerwacji.
 3. Wysokość zaliczki wynosi 30%, kosztów całego pobytu.
 4. W przypadku anulowania rezerwacji zwracamy:
  1. Do 30 dni od planowanego przyjazdu – zwracamy zaliczkę, po potrąceniu kosztów manipulacyjnych.
  2. Poniżej 30 dni – zaliczka nie podlega zwrotowi.
 5. Dopłata pozostałych 70% kosztów pobytu oraz zameldowanie, następują w dniu przyjazdu.
 6. Na miejscu jest pobierana opłata miejscowa dla Urzędu Miasta w wysokości 2zł od osoby, na dobę.

Regulamin pobytu

 1. Rozpoczęcie pobytu w Domu Wczasowym Wenus jest równoznaczne z zaakceptowaniem treści tego regulaminu przez osobę najmującą pokój, zwaną dalej Gościem.
 2. Pokój wynajmowany jest na doby.
 3. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 w dniu przyjazdu do godziny 11:00 dnia następnego.
 4. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 11:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu o jedną dobę. Zostanie wówczas naliczona pełna opłata wynajmu.
 5. Osoby niezameldowane nie mogą przebywać w pokoju bez powiadomienia kierownictwa.
 6. Najmujący pokój Gość nie może przekazywać pokoju innym osobo, nawet gdy nie upłynęła doba, za którą uiścił opłatę.
 7. Przez cały czas pobytu w Domu Wczasowym Wenus dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osoby dorosłej. Za zachowanie dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i/lub szkody, odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
 8. W pokojach i łazienkach — zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) — obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych.
 9. Dopuszczenie do zapachu dymu papierosowego lub innych wyrobów tytoniowych w pokoju jest równoznaczne ze zgodą Gościa na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 300 złotych.
 10. Obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach: w sezonie letnim od 23:00 do 7:00, poza sezonem od 22:00 do 6:00. W godzinach ciszy nocnej Goście mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócać spokoju innym Gościom. Dom Wczasowy Wenus ma prawo odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 11. Najmujący pokój gość ma obowiązek zapoznania się z wyposażeniem pokoju i zachowania go w stanie nienaruszonym. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia.
 12. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach i innych pomieszczeniach własnego sprzętu typu: grzałki, kuchenki elektryczne, butle turystyczne gazowe itp.

Serdecznie zapraszamy